Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laadittu: 1.3.2011

1. Rekisterinpitäjä AYY / Aalto on Waves 

PL 69

02151 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö Liisa Tervinen 

Aalto on Waves

Puh. 040 770 5826

E-mail: liisat@aaltoonwaves.com

3. Rekisterin nimi Aalto on Waves matkustajarekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus Aalto on Waves on Aalto-yliopiston opiskelijoiden järjestämä opintomatka. Rekisterissä on vain matkalle hakeneiden ihmisten tietoja, joita käytetään matkan järjestelyissä.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voi olla esimerkiksi seuraavia tietoja: 

– nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero, sukupuoli, matkustusasiakirjojen tiedot

sekä

– hakijan vapaamuotoinen hakemusteksti sekä kuvia

6. Säännönmukaiset tietolähteet Jokainen hakija on luovuttanut tiedot nettilomakkeen avulla itse.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta muuhun kuin matkan järjestämiseen osallistuvan laivayhtiön ja hotellien käyttöön matkan yhteydessä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Palautteet sijaitsevat sähköisessä muodossa suojatussa tietokannassa, johon Aalto on Waves:n järjestäjät pääsevät henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanan avulla.